Oferta

Oferta Centrum Edukacyjnego Sowa

Oferta Centrum Edukacyjnego Sowa


Proponuję profesjonalne korepetycje, zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze dla uczniów, którzy:

  •  mają problemy z matematyką w szkole,
  • chcieliby lepiej zrozumieć materiał omawiany na lekcji lub poszerzyć swoją wiedzę matematyczną,
  •  chcą przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów poprawkowych i komisyjnych
  •  przygotowują się do konkursów przedmiotowych i olimpiad z matematyki.


Pomagam również uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia, dysleksja) oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam w tym zakresie doświadczenie oraz dostosowane pomoce dydaktyczne.

Zapraszam także uczniów klas I-III szkoły podstawowej na ciekawe zajęcia z edukacji matematycznej, podczas których wykorzystuję autorskie pomoce dydaktyczne.